Logotip Delavske godbe Trbovlje
DELAVSKA GODBA
TRBOVLJE
Nazaj
 
 
Tone Hudarin


Tone Hudarin

Rodil se je 25. septembra 1901 v Trbovljah v rudarskem naselju Njiva, umrl pa 10. decembra 1978 v Kliničnem centru v Ljubljani.

Njegovo ime je neločljivo povezano z razvojem Delavske godbe Trbovlje. Pri godbi je začel igrati leta 1913 kot klarinetist in že naslednje leto je bil kot trinajstleten fantič postavljen pred hudo preizkušnjo. Večina godbenikov (tudi kapelnik) je tega leta šla v vojsko, zato mu ni preostalo drugega, kot da je godbo prevzel in jo vodil do leta 1917, ko se je vrnil domov kapelnik Stanko Kolenc. Dokončno je Tone Hudarin postal kapelnik leta 1927 in na tem mestu vztrajal do leta 1963, ko je zaradi bolezni mesto prepustil svojemu učencu - klarinetistu Mihaelu Gunzku. Čeprav je bil kot glasbenik amater (zaposlen je bil pri rudniku Trbovlje kot nameščenec), si je s svojim neverjetnim posluhom, lastnim izobraževanjem, poučevanjem drugih v okviru godbe in na Glasbeni šoli Trbovlje, predvsem pa kot dirigent, pridobil spričo dosežene kvalitete tolikšen sloves, da je postal pojem tako v domovini, kot tudi širše. S svojim talentom je dvignil Delavsko godbo Trbovlje na raven, ki je ni dosegalo niti mnogo profesionalnih jugoslovanskih ansamblov. Pod njegovim vodstvom je godba osvojila vrsto prvih mest na tekmovanjih in revijah. Svoje bogate izkušnje je nesebično posredoval drugim. Več njegovih učencev je kasneje pridobilo visoko glasbeno izobrazbo in umetniško raven. Med temi sta bila tudi kasnejša dirigenta Delavske godbe Trbovlje, Mihael Gunzek in Alojz Zupan.

Za svoje delo je Tone Hudarin dobil mnogo priznanj, med drugimi leta 1958 tudi Prešernovo nagrado. Njegovo 50-letno delovanje pri Delavski godbi Trbovlje, od tega 36 let kot njen dirigent, je pomemben temelj vseh nadaljnjih uspehov, ki jih je godba dosegla tudi v mednarodnem prostoru.

Datum zadnje spremembe: 5. januar 2004.

© 2001-2004, Delavska godba Trbovlje. Vse pravice pridržane.
Začetek strani