Logotip Delavske godbe Trbovlje
DELAVSKA GODBA
TRBOVLJE
O orkestru   |  O dirigentu   |  Zasedba orkestra   |  Diskografija
Povezave   |  WAP   |  DGT-novice   |  Knjiga gostov   |  Prva stran
 
 
Nastopi
 

2008  |  2007  |  2006  |  2005  |   2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997






... V LETU 2008



Sprevod pustnih mask (Trbovlje, 3. februar)


Pomladanski koncert: "J.S. Bach in njegovi kolegi" (Delavski dom v Trbovljah, 19. april)


Prvomajsko sre�anje (Trbovlje, streli��e na Kipah, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Promenadni koncert ob prazniku krajevne skupnosti Franc Fakin (Trbovlje, mestni park, 9. maj)


Nastop na Slovenskem pastoralnem dnevu (Celje, Arena Petrol, 10. maj)


Promenadni koncert ob prireditvi "Dan mladosti" (Trbovlje, mestni park, 24. maj)


Promenadni koncert ob otvoritvi kri�i��a na Trgu revolucije (Trbovlje, 30. maj)


Parada ob ob�inskem prazniku (Trbovlje, 7. junij)


Promenadni koncert na prireditvi "Noh�iht 2008" (Trbovlje, 7. junij)


Gostovanje v Avstriji (Bruck am Mur, 2.-4. julij)


Promenadni koncert ob 40-letnici TET (Trbovlje, 12. september)


Nastop na predvolilni prireditvi (Trbovlje, 13. september)


Nastop na sre�anju pihalnih orkestrov ob 100-letnici Godbe Sevnica (Bo�tanj in Sevnica, 14. september)


Promenadni koncert ob otvoritvi prenovljene glavne mestne ulice (Trbovlje, 19. september)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)






... V LETU 2007



Sprevod pustnih mask (Trbovlje, 18. februar)


"Slovo in za�etek" - koncert orkestra ob predaji dirigentske palice (Delavski dom v Trbovljah, 10. marec)


Koncert Delavske godbe Trbovlje v okviru abonmajskega programa Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje (Velenje, 24. marec)

   


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Sre�anje godb "Tratata, zdaj igra na�a muzika 2007" (Trbovlje, 9. junij)

   Na prireditvi, organizirani v okviru ob�inskega praznika ob�ine Trbovlje, so nastopili naslednji pihalni orkestri: Godba Cerknica, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, Pihalni orkester ob�ine Duplek, Pihalni orkester rade�kih papirni�arjev in Delavska godba Trbovlje.


"Koncert jubilejev" (Delavski dom v Trbovljah, 11. junij)


Promenadni koncert ob Dnevu odprtih vrat v cementarni Lafarge Cement (Trbovlje, 30. junij)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon ob mesecu odprtih vrat (Trbovlje, 4. oktober)


Sodelovanje na nastopu ob 25-letnici trboveljskih ma�oret (Trbovlje, 23. november)


Promenadni koncert ob otvoritvi trgovine SAM (Trbovlje, 1. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)

 


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)






... V LETU 2006



Sprevod pustnih mask (Trbovlje, 26. februar)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Proslava ob obele�itvi konca 2. svetovne vojne (mestni park v Trbovljah, 6. maj)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 19. maj)


Promenadni koncert na prireditvi "Dan mladosti kot neko�" (Dom svobode v Trbovljah, 24. maj)


Pomladanski koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. maj)


Proslava ob odkritju spomenika izgnancem (mestni park v Trbovljah, 2. junij)


12. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (otvoritveni promenadni koncert, Trbovlje, 3. junij)


Promenadna koncerta na prireditvi "Poletna godba" (Izola, 11. junij)


Proslava ob 60-letnici PGID Lafarge Cementarna Trbovlje (Trbovlje, 8. september)


Promenadni koncert na Ulici 1. junija (Trbovlje, 22. september)


Gostovanje v �paniji (Calella, Playa d'Aro, Barcelona, 12. - 19. oktober)

     


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)






... V LETU 2005



Slavnostna podelitev priznanj JSKD za leto 2004 (Slovenska filharmonija, Ljubljana, 26. januar)

   


Pustni sprevod (Trbovlje, 6. februar)


Promenadni koncert ob otvoritvi nove poslovalnice Po�te Slovenije (Trbovlje, 5. april)


Gostovanje orkestra v Italiji (Carlino, 24. april, ve�erni koncert)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Proslava ob 60. obletnici konca 2. svetovne vojne (mestni park v Trbovljah, 7. maj)


Slavnostni koncert ob 70-letnici prof. Alojza Zupana in 80-letnici Stojana Bati�a (Delavski dom v Trbovljah, 28. maj)


Proslava ob 60-letnici osvoboditve koncentracijskega tabori��a pod Ljubeljem (Podljubelj, 11. junij)


Promenadni koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in Delavske godbe Trbovlje ob otvoritvi
              �portne dvorane Vitranc v Kranjski Gori (17. september)


Nastop na gasilski paradi ob 50-letnici Gasilske zveze Trbovlje (Trbovlje, 21. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 28. oktober)


Nastop na slavnostni seji ob 50-letnici Gasilske zveze Trbovlje (Delavski dom v Trbovljah, 25. november)


Promenadni koncert ob odprtju kro�i��a na Trgu revolucije (Trbovlje, 10. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)


Promenadni koncert ob otvoritvi hipermarketa Spar v Trbovljah (29. december)






... V LETU 2004



Nastop ob 20-letnici trboveljske ma�oretne skupine (Trbovlje, 20. februar)


Pustni sprevod (Trbovlje, 22. februar)


Proslava ob 30-letnici Dru�tva invalidov Trbovlje (Trbovlje, 27. marec)


Pomladanski koncert (Delavski dom v Trbovljah, 18. april)


Gostovanje orkestra v Franciji (Chatel Guyon, Clermont-Ferrand, Pariz) in Belgiji (Bruselj) (22. - 27. april)


No� slovenskih skladateljev 2004 (Ljubljana, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Sre�anje Sivih panterjev (Trbovlje, 22. maj)


Prireditev ob mednarodnem tednu dru�in (Dom svobode v Trbovljah, 28. maj)


Promenadni koncert ob 25-letnici obstoja Doma upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 2. junij)


Promenadni koncert ob otvoritvi ceste v naselju Novi dom (Trbovlje, 5. junij)


Proslava ob 60-letnici ustanovitve 3. brigade VDV (Delavski dom v Trbovljah, 6. junij)


Nastop v okviru prireditve "Koncerti za dru�enje umetnosti" (Ljubljana, 10. junij)



Dan Zasav�anov (promenadni koncert, Kipe nad Trbovljami, 10. julij)


Promenadni koncert ob otvoritvi rekonstruirane Obrtni�ke ceste (Trbovlje, 31. avgust)


Koncert Pihalnega orkestra rade�kih papirni�arjev in Delavske godbe Trbovlje
              (prireditvena plo��ad pred Zasavskim muzejem v Trbovljah, 19. september)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 30. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 8. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 29. oktober)


Dobrodelni koncert za Dru�tvo invalidov Trbovlje (Delavski dom v Trbovljah, 29. oktober)


Koncert za Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 10. november)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)






... V LETU 2003



Pustni sprevod (Trbovlje, 2. marec)


Koncert v okviru prireditve "6. dan �tajerskega godbeni�tva" (Opera v Gradcu, Avstrija, 24. marec)

   Delavska godba Trbovlje se je na prireditvi predstavila z naslednjimi skladbami: V. Parma, S. Dlesk (arr.) - Rokovnja�i (uvertura); H. Marinkovits - Schladminger Divertimento (stavki: Intrada, Pomposo, Aria in Scherzo); B. Adami� - Trboveljska rapsodija. Na voljo je tudi internetni nakup zgo��enk s posnetki nastopov pihalnih orkestrov, ki so koncertirali na prireditvi.

Nastop Delavske godbe Trbovlje na prireditvi 'Dan �tajerskega godbeni�tva' v Gradcu; Foto: M. Perme


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Udele�ba orkestra na 23. tekmovanju slovenskih godb v koncertni te�avnostni stopnji (Trbovlje, 11. maj)

Nastop Delavske godbe Trbovlje na 23. tekmovanju slovenskih godb v koncertni te�avnostni stopnji; Foto: M. Perme

   Delavska godba Trbovlje je na tem tekmovanju za izvedbo skladb (G. Dinicu, V. �trucl (arr.): Hora Staccato; R. Golob: Knjiga prigod za pihalni orkester (stavki: Novica iz galaksije, Godba gre na jug, Nostalgija za fanfare); I. Gotkowsky: Poeme du Feu) prejela zlato plaketo s posebno pohvalo in v konkurenci osmih pihalnih orkestrov osvojila absolutno prvo mesto.


3. dr�avno prvenstvo Ma�oretne in twirling zveze Slovenije (otvoritveni promenadni koncert, Trbovlje, 18. maj)


Gostovanje v �marci pri Kamniku (promenadni koncert, 31. maj)


9. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 1. junij)


Dan Telekoma (promenadni koncert, Trbovlje, 7. junij)


Jubilejni koncert ob 100-letnici orkestra (Delavski dom v Trbovljah, 8. junij)



Sre�anje vojnih invalidov Slovenije (promenadni koncert, Trbovlje, 21. junij)


Sre�anje pihalnih orkestrov v okviru prireditve "Dnevi splavarjenja" (promenadni koncert, Rade�e, 22. junij)


Sre�anje pihalnih orkestrov ob 150-letnici Rudarske godbe Hrastnik (promenadni koncert, Hrastnik, 28. junij)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 1. julij)


Gostovanje v Portoro�u (Hotel Palace, promenadni koncert, 19. julij)


Koncert na Dunaju v okviru prireditve "Voices of the World" (Sch�nbrunn, 13. september)



Promenadni koncert ob otvoritvi rekonstruirane Ulice 1. junija (Trbovlje, 20. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 3. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)
   Program: C.M. von Weber, C. Saint-Saens, H. de Groot, A. Waignein, J. Strauss idr..

Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)






... V LETU 2002



Pustni sprevod (Trbovlje, 10. februar)


Pomladanski koncert (�portna dvorana Polaj, Trbovlje, 21. april)
   Delavska godba Trbovlje je posvetila koncert mojstru Bojanu Adami�u in obele�itvi 90-letnice njegovega rojstva.

Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Akademija ob dnevu Zveze veteranov vojne za Slovenijo (Delavski dom v Trbovljah, 17. maj)


Promenadni koncert (�e�e, 26. maj)


Promenadni koncert ob otvoritvi prenovljenega letnega kopali��a v Trbovljah (31. maj)


Promenadni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 31. maj)


8. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 1. junij)


Prireditev "Tratata, zdaj igra na�a muzika" (Trbovlje, 1. junij)

   Na promenadnih koncertih in povorki so v okviru te prireditve nastopili Kra�ka pihalna godba Se�ana, Ob�inski pihalni orkester Trebnje, Pihalni orkester Mestne ob�ine Kranj, Pihalni orkester Ricmanje in Delavska godba Trbovlje.


Proslava ob 57-letnici osvoboditve koncentracijskega tabori��a pod Ljubeljem (Podljubelj, 8. junij)


Proslava ob dnevu rudarjev (Delavski dom v Trbovljah, 3. julij)


Proslava ob obletnici ustanovitve prve trboveljske partizanske �ete (Vrhe nad Trbovljami, 13. julij)


Mednarodni rokometni turnir (promenadni koncert, Trbovlje, 16. avgust)


Proslava ob 110-letnici O� Trbovlje (Trbovlje, 3. oktober)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 4. oktober)


Promenadni koncert (�e�e, 6. oktober)


Gostovanje v �paniji (Calella, Iqualada, 10. - 17. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Koncert v po�astitev 90-letnice rojstva Bojana Adami�a v okviru Dneva godbeni�tva v Sloveniji (Velenje, 17. november)

Nastop Delavske godbe Trbovlje v Velenju


Proslava v po�astitev 50-letnice prve Svobode v Trbovljah (promenadni koncert, Dom svobode v Trbovljah, 29. november)


Koncert za Rudis d.d. (zaklju�ena prireditev, Trbovlje, 5. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)
   Program: G. Verdi, A. Aratiunian, J. Offenbach, A. Reed, J. Strauss idr..

Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)






... V LETU 2001



Pustni sprevod (Trbovlje, 25. februar)


Koncert za Lions Club (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 18. april)
   Program: G. Rossini, E. Elgar, F. Lehar, M. Schneider, H. Walters idr..

Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 9. maj)


Promenadni koncert v �u�tarjevi koloniji (Trbovlje, 19. maj)


7. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 26. maj)


Promenadni koncert ob ob�inskem prazniku (Trbovlje, 1. junij)


Noh�iht- zabavne prireditve na ulici 1. junija (promenadni koncert, Trbovlje, 2. junij)


Proslava ob 10-letnici obrambe Kuma (Kum, 16. junij)


Gostovanje v Trebnjem (promenadni koncert, 23. junij)


Koncert ob dnevu dr�avnosti (mestni park v Trbovljah, 24. junij)


Proslava ob dnevu dr�avnosti (Mrzlica nad Trbovljami, 25. junij)


Koncert Delavske godbe Trbovlje pred njenim nastopom na 14. svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov na Nizozemskem
              (Delavski dom v Trbovljah, 1. julij)


Promenadni koncert na 2. dnevu Zasav�anov (Vrhe nad Trbovljami, 7. julij)


Nastop na 14. svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov (WMC 2001) v Kerkradeju na Nizozemskem (21. julij)
   Delavska godba Trbovlje na WMC 2001; Foto: M. Perme  Delavska godba Trbovlje na WMC 2001; Foto: M. Perme  Delavska godba Trbovlje na WMC 2001; Foto: M. Perme

   Na 14. svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov, ki se je odvijalo od 28. junija do 22. julija 2001 v Kerkradeju na Nizozemskem, je sodelovalo 64 orkestrov. Le-ti so bili razvr��eni v �tiri kakovostne razrede. Delavska godba Trbovlje je na posebno povabilo organizatorjev prvenstva oziroma WMC fundacije nastopila v najvi�ji, koncertno-umetni�ki skupini. Trboveljski godbeniki so za nastop, na katerem so izvedli naslednje skladbe:

   A. Comitas: A Night on Culbin Sands
   G. Rossini (arr. R. Hermann): Introduction, Theme and Variations for Bb Clarinet and Band; solist: Jo�e Kotar
   P. Hindemith: Symphony in B Flat
   R. Golob: Godba gre v vesolje (stavki: Pot, Planet nedol�nosti, Finale)

   prejeli 90.08 to�k (od sto mo�nih) in s tem osvojili absolutno osmo mesto. Z drugimi besedami, Delavska godba Trbovlje se v tem trenutku lahko pona�a s tem, da je osmi najbolj�i pihalni orkester na svetu.


   Dose�ki pihalnih orkestrov, ki so na prvenstvu nastopili v koncertno-umetni�ki skupini:

�t. to�k
1.
Sociedad Musical "la Artistica", Bu�ol, �panija
96.08
2.
Koninklijke Harmonie Ste C�cile, Eijsden, Nizozemska
95.83
3.
Sinfonisches Blasorchester Bern, Bern, �vica
94.50
4.
Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder, Maastricht, Nizozemska
93.83
5.
Harmonieorkest Harelbeke Vooruit, Harelbeke, Belgija
93.67
6.
Kinki University Band, Osaka, Japonska
92.83
7.
Associazone Musicale Stanislao Silesu, Samassi, Italija
92.33
8.
Delavska godba Trbovlje, Trbovlje, Slovenija
90.08
9.
Pihalni orkester �elezarjev Ravne, Ravne na Koro�kem, Slovenija
90.00
10.
Orchesterverein Hilgen 1912 e.V., Burscheid, Nem�ija
85.92
11.
Banda de la Escuela Municipal 'Manuel de Falla', Alcorcon, �panija
78.67



Gostovanje v Aumetzu v Franciji (promenadni koncert, 22. julij)


Gostovanje na Jesenicah (promenadni koncert, 8. september)


Sre�anje Zasav�anov in Savinj�anov na Mrzlici (promenadni koncert, 15. september)


Proslava ob 40-letnici O� Ton�ke �e� (Trbovlje, 4. oktober)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 5. oktober)


Otvoritev prenovljene poslovalnice Po�te Slovenije v Trbovljah (promenadni koncert, 26. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Koncert ob 125-letnici Cementarne Trbovlje (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 6. december)


Podelitev Zlate vrtnice za leto 2001 (promenadni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 7. december)
   Na tej prireditvi je Delavska godba Trbovlje prejela ZLATO VRTNICO 2001.

�olski novoletni koncert (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 19. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)
   Program: W.A. Mozart, G. Verdi, P.I. �ajkovski, J. Strauss, F. Von Suppe idr..

Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)






... V LETU 2000



Pustni sprevod (Trbovlje, 5. marec)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


20. tekmovanje slovenskih godb - koncertna skupina (Kr�ko, 13. maj)

   Delavska godba Trbovlje je na tem tekmovanju za izvedbo skladb (A. den Arend: Andante; R. Golob: Godba gre v vesolje; P. Hindemith: Symphony in B Flat) prejela zlato plaketo s posebno pohvalo in v konkurenci osmih pihalnih orkestrov osvojila absolutno prvo mesto. O njenem nastopu je �asnik Delo (�etrtek, 18. maja 2000) podal naslednjo kritiko: "Trbovelj�ani so z mladim sestavom prikazali najvi�jo zrelost muzikalne produkcije. Imajo svilnato mehak, gibek in niansiran zvok, brezhibno artikulacijo, sijo�o virtuoznost, skladnost muzikalnega valovanja, ki se je zlasti kazala v imenitno pripravljenih prehodih, ter pregledno arhitekturo glasbenega oblikovanja s prepri�ljivimi poudarki."

   Osrednja godbeni�ka prireditev je bila prilo�nost za podelitev leto�nje Gallusove plakete, priznanja za �ivljenjsko delo na podro�ju slovenskega godbeni�tva. Prejel jo je prof. Alojz Zupan, dirigent in umetni�ki vodja Delavske godbe Trbovlje, skoraj natanko ob 50-letnici udejstvovanja, ki je sooblikovalo podobo slovenske glasbene kulture.


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 19. maj)


Promenadni koncert na ulici Sallaumines (Trbovlje, 27. maj)


6. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 3. junij)


Noh�iht- zabavne prireditve na ulici 1. junija (promenadni koncert, Trbovlje, 3. junij)


Promenadni koncert na Trgu revolucije (Trbovlje, 9. junij)


Promenadni koncert pred Delavskim domom v Trbovljah ob sre�anju stare�in lovskih dru�in (10. junij)


Proslava ob 50. letnici PD Kum (Kum, 17. junij)


3. podro�na revija pihalnih orkestrov Zasavja (Hrastnik, 24. junij)


Tratata, zdaj igra na�a muzika - zabavna prireditev na tr�nici (koncert, Trbovlje, 24. junij)


Proslava ob dnevu dr�avnosti (Mrzlica nad Trbovljami, 25. junij)


Gala koncert za Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (zaklju�ena prireditev, Trbovlje, 1. julij)


Predvolilna konvencija ZLSD (promenadni koncert, Velenje, 15. september)


Otvoritev prenovljene gledali�ke dvorane Delavskega doma v Trbovljah (samostojni ve�erni koncert, 22. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 6. oktober)


Uradna otvoritev �portne dvorane Polaj in prireditev ob 35-letnici Radia Trbovlje (Trbovlje, 20. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 23. in 26. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)






... V LETU 1999



Pustna povorka (Trbovlje, 14. februar)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Noh�iht- zabavne prireditve na ulici 1. junija (promenadni koncert, Trbovlje, 28. maj)


5. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 29. maj)


Odkritje spomenika izgnancem (pokopali��e v Trbovljah, 1. junij)


Letni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 1. junij)


Olimpijski tek (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 7. junij)


2. podro�na revija pihalnih orkestrov Zasavja (Litija, 12. junij)


Gala koncert na 3. mednarodnem simpoziju o elektrokatalizi (Grand hotel Emona - Kongresni center, Portoro�, 12. september)

Delavska godba Trbovlje na ECS '99 simpoziju


Proslava ob 100. letnici prve ko�e na Mrzlici (promenadni koncert, Mrzlica nad Trbovljami, 19. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 8. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 29. oktober)


Koncert ob 40-letnici Rudisa (zaklju�ena prireditev, Trbovlje, 9. december)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)






... V LETU 1998



Delavska godba Trbovlje na Rallyju treh dolin '98



Proslava ob dnevu upora proti okupatorju (Delavski dom v Trbovljah, 25. april)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Slavnostni koncert ob 95. obletnici orkestra (Delavski dom v Trbovljah, 16. maj)

   (Spored: �. �edlbauer: Liri�na suita; H. Wood: Mannin Veen; A. P. Borodin: Polovski plesi iz opere Knez Igor; L. Bernstein: A Bernstein Tribute; P. I. �ajkovski: Uvertura 1812)


Delavska godba Trbovlje - 1998


1. podro�na revija pihalnih orkestrov Zasavja (mestni park v Trbovljah, 24. junij)


Dr�avna razstava psov "CAC '98" (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 30. avgust)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 9. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Gostovanje v Ljubljani (samostojni ve�erni koncert, Slovenska filharmonija, 11. november)

   (Spored: G. Rossini: Italijanka v Al�iru, uvertura; R. Sheldon: Vision of Flight; H. Wood: Mannin Veen; L. Bernstein: A Bernstein Tribute; P. I. �ajkovski: Uvertura 1812)


Predvolilno zborovanje ZLSD (promenadni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 18. november)


Prednovoletno sre�anje delavcev in upokojencev Mehanike Trbovlje d.d.
    (promenadni koncert - zaklju�ena prireditev, Dom svobode v Trbovljah, 18. december)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)






... V LETU 1997



Proslava ob dnevu upora proti okupatorju (Delavski dom v Trbovljah, 24. april)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Sre�anje ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 1. junij)


3. sre�anje godb Logatec �97 (samostojni koncert, Logatec, 21. junij)


Proslava ob prazniku Gasilskega dru�tva �e�e (Katarina nad Trbovljami, 19. julij)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 3. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Gostovanje na Jesenicah (samostojni ve�erni koncert, 29. november)


Proslava ob 45. letnici Mehanike Trbovlje d.d. (Dom svobode v Trbovljah, zaklju�ena prireditev, 19. december)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 25. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)





Delavska godba Trbovlje na Evropskem mesecu kulture Ljubljana 1997:


Evropski mesec kulture Ljubljana '97
Koncert partizanske glasbe (Kulturno-umetni�ki dose�ki v �asu NOB, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 31. maj)


Promenadni koncert (Pre�ernov trg, Ljubljana, 8. junij)


Evropski mesec kulture Ljubljana '97




O orkestru   |  O dirigentu   |  Zasedba orkestra   |  Diskografija   |  Povezave 
WAP   |  DGT-novice   |  Knjiga gostov   |  Prva stran


Za podrobnej�e informacije o nastopih in cenah storitev Delavske godbe Trbovlje
pi�ite na naslov: info@dgt-si.org.


Datum zadnje spremembe: 8. januar 2009.
 

� 1997-2009, Delavska godba Trbovlje. Vse pravice pridr�ane.
Za�etek strani

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网|

橫額| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 海報| 攤位| foamboard| 喜帖| 信封|

QR code scanner| SME IT| system integration| inventory management system| label printing| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| app development| mobile app development| handheld device| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra curriculums| school calendars| boarding school| school day| Bursary|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|