Logotip Delavske godbe Trbovlje
DELAVSKA GODBA
TRBOVLJE
O orkestru   |  O dirigentu   |  Zasedba orkestra   |  Diskografija
Povezave   |  WAP   |  DGT-novice   |  Knjiga gostov   |  Prva stran
 
 
Nastopi
 

2008  |  2007  |  2006  |  2005  |   2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997


... V LETU 2008Sprevod pustnih mask (Trbovlje, 3. februar)


Pomladanski koncert: "J.S. Bach in njegovi kolegi" (Delavski dom v Trbovljah, 19. april)


Prvomajsko sre�anje (Trbovlje, streli��e na Kipah, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Promenadni koncert ob prazniku krajevne skupnosti Franc Fakin (Trbovlje, mestni park, 9. maj)


Nastop na Slovenskem pastoralnem dnevu (Celje, Arena Petrol, 10. maj)


Promenadni koncert ob prireditvi "Dan mladosti" (Trbovlje, mestni park, 24. maj)


Promenadni koncert ob otvoritvi kri�i��a na Trgu revolucije (Trbovlje, 30. maj)


Parada ob ob�inskem prazniku (Trbovlje, 7. junij)


Promenadni koncert na prireditvi "Noh�iht 2008" (Trbovlje, 7. junij)


Gostovanje v Avstriji (Bruck am Mur, 2.-4. julij)


Promenadni koncert ob 40-letnici TET (Trbovlje, 12. september)


Nastop na predvolilni prireditvi (Trbovlje, 13. september)


Nastop na sre�anju pihalnih orkestrov ob 100-letnici Godbe Sevnica (Bo�tanj in Sevnica, 14. september)


Promenadni koncert ob otvoritvi prenovljene glavne mestne ulice (Trbovlje, 19. september)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)


... V LETU 2007Sprevod pustnih mask (Trbovlje, 18. februar)


"Slovo in za�etek" - koncert orkestra ob predaji dirigentske palice (Delavski dom v Trbovljah, 10. marec)


Koncert Delavske godbe Trbovlje v okviru abonmajskega programa Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje (Velenje, 24. marec)

   


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Sre�anje godb "Tratata, zdaj igra na�a muzika 2007" (Trbovlje, 9. junij)

   Na prireditvi, organizirani v okviru ob�inskega praznika ob�ine Trbovlje, so nastopili naslednji pihalni orkestri: Godba Cerknica, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, Pihalni orkester ob�ine Duplek, Pihalni orkester rade�kih papirni�arjev in Delavska godba Trbovlje.


"Koncert jubilejev" (Delavski dom v Trbovljah, 11. junij)


Promenadni koncert ob Dnevu odprtih vrat v cementarni Lafarge Cement (Trbovlje, 30. junij)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon ob mesecu odprtih vrat (Trbovlje, 4. oktober)


Sodelovanje na nastopu ob 25-letnici trboveljskih ma�oret (Trbovlje, 23. november)


Promenadni koncert ob otvoritvi trgovine SAM (Trbovlje, 1. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)

 


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)


... V LETU 2006Sprevod pustnih mask (Trbovlje, 26. februar)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Proslava ob obele�itvi konca 2. svetovne vojne (mestni park v Trbovljah, 6. maj)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 19. maj)


Promenadni koncert na prireditvi "Dan mladosti kot neko�" (Dom svobode v Trbovljah, 24. maj)


Pomladanski koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. maj)


Proslava ob odkritju spomenika izgnancem (mestni park v Trbovljah, 2. junij)


12. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (otvoritveni promenadni koncert, Trbovlje, 3. junij)


Promenadna koncerta na prireditvi "Poletna godba" (Izola, 11. junij)


Proslava ob 60-letnici PGID Lafarge Cementarna Trbovlje (Trbovlje, 8. september)


Promenadni koncert na Ulici 1. junija (Trbovlje, 22. september)


Gostovanje v �paniji (Calella, Playa d'Aro, Barcelona, 12. - 19. oktober)

     


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)


... V LETU 2005Slavnostna podelitev priznanj JSKD za leto 2004 (Slovenska filharmonija, Ljubljana, 26. januar)

   


Pustni sprevod (Trbovlje, 6. februar)


Promenadni koncert ob otvoritvi nove poslovalnice Po�te Slovenije (Trbovlje, 5. april)


Gostovanje orkestra v Italiji (Carlino, 24. april, ve�erni koncert)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Proslava ob 60. obletnici konca 2. svetovne vojne (mestni park v Trbovljah, 7. maj)


Slavnostni koncert ob 70-letnici prof. Alojza Zupana in 80-letnici Stojana Bati�a (Delavski dom v Trbovljah, 28. maj)


Proslava ob 60-letnici osvoboditve koncentracijskega tabori��a pod Ljubeljem (Podljubelj, 11. junij)


Promenadni koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in Delavske godbe Trbovlje ob otvoritvi
              �portne dvorane Vitranc v Kranjski Gori (17. september)


Nastop na gasilski paradi ob 50-letnici Gasilske zveze Trbovlje (Trbovlje, 21. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 28. oktober)


Nastop na slavnostni seji ob 50-letnici Gasilske zveze Trbovlje (Delavski dom v Trbovljah, 25. november)


Promenadni koncert ob odprtju kro�i��a na Trgu revolucije (Trbovlje, 10. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)


Promenadni koncert ob otvoritvi hipermarketa Spar v Trbovljah (29. december)


... V LETU 2004Nastop ob 20-letnici trboveljske ma�oretne skupine (Trbovlje, 20. februar)


Pustni sprevod (Trbovlje, 22. februar)


Proslava ob 30-letnici Dru�tva invalidov Trbovlje (Trbovlje, 27. marec)


Pomladanski koncert (Delavski dom v Trbovljah, 18. april)


Gostovanje orkestra v Franciji (Chatel Guyon, Clermont-Ferrand, Pariz) in Belgiji (Bruselj) (22. - 27. april)


No� slovenskih skladateljev 2004 (Ljubljana, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Sre�anje Sivih panterjev (Trbovlje, 22. maj)


Prireditev ob mednarodnem tednu dru�in (Dom svobode v Trbovljah, 28. maj)


Promenadni koncert ob 25-letnici obstoja Doma upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 2. junij)


Promenadni koncert ob otvoritvi ceste v naselju Novi dom (Trbovlje, 5. junij)


Proslava ob 60-letnici ustanovitve 3. brigade VDV (Delavski dom v Trbovljah, 6. junij)


Nastop v okviru prireditve "Koncerti za dru�enje umetnosti" (Ljubljana, 10. junij)Dan Zasav�anov (promenadni koncert, Kipe nad Trbovljami, 10. julij)


Promenadni koncert ob otvoritvi rekonstruirane Obrtni�ke ceste (Trbovlje, 31. avgust)


Koncert Pihalnega orkestra rade�kih papirni�arjev in Delavske godbe Trbovlje
              (prireditvena plo��ad pred Zasavskim muzejem v Trbovljah, 19. september)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 30. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 8. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 29. oktober)


Dobrodelni koncert za Dru�tvo invalidov Trbovlje (Delavski dom v Trbovljah, 29. oktober)


Koncert za Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 10. november)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)


... V LETU 2003Pustni sprevod (Trbovlje, 2. marec)


Koncert v okviru prireditve "6. dan �tajerskega godbeni�tva" (Opera v Gradcu, Avstrija, 24. marec)

   Delavska godba Trbovlje se je na prireditvi predstavila z naslednjimi skladbami: V. Parma, S. Dlesk (arr.) - Rokovnja�i (uvertura); H. Marinkovits - Schladminger Divertimento (stavki: Intrada, Pomposo, Aria in Scherzo); B. Adami� - Trboveljska rapsodija. Na voljo je tudi internetni nakup zgo��enk s posnetki nastopov pihalnih orkestrov, ki so koncertirali na prireditvi.

Nastop Delavske godbe Trbovlje na prireditvi 'Dan �tajerskega godbeni�tva' v Gradcu; Foto: M. Perme


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Udele�ba orkestra na 23. tekmovanju slovenskih godb v koncertni te�avnostni stopnji (Trbovlje, 11. maj)

Nastop Delavske godbe Trbovlje na 23. tekmovanju slovenskih godb v koncertni te�avnostni stopnji; Foto: M. Perme

   Delavska godba Trbovlje je na tem tekmovanju za izvedbo skladb (G. Dinicu, V. �trucl (arr.): Hora Staccato; R. Golob: Knjiga prigod za pihalni orkester (stavki: Novica iz galaksije, Godba gre na jug, Nostalgija za fanfare); I. Gotkowsky: Poeme du Feu) prejela zlato plaketo s posebno pohvalo in v konkurenci osmih pihalnih orkestrov osvojila absolutno prvo mesto.


3. dr�avno prvenstvo Ma�oretne in twirling zveze Slovenije (otvoritveni promenadni koncert, Trbovlje, 18. maj)


Gostovanje v �marci pri Kamniku (promenadni koncert, 31. maj)


9. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 1. junij)


Dan Telekoma (promenadni koncert, Trbovlje, 7. junij)


Jubilejni koncert ob 100-letnici orkestra (Delavski dom v Trbovljah, 8. junij)Sre�anje vojnih invalidov Slovenije (promenadni koncert, Trbovlje, 21. junij)


Sre�anje pihalnih orkestrov v okviru prireditve "Dnevi splavarjenja" (promenadni koncert, Rade�e, 22. junij)


Sre�anje pihalnih orkestrov ob 150-letnici Rudarske godbe Hrastnik (promenadni koncert, Hrastnik, 28. junij)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 1. julij)


Gostovanje v Portoro�u (Hotel Palace, promenadni koncert, 19. julij)


Koncert na Dunaju v okviru prireditve "Voices of the World" (Sch�nbrunn, 13. september)Promenadni koncert ob otvoritvi rekonstruirane Ulice 1. junija (Trbovlje, 20. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 3. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)
   Program: C.M. von Weber, C. Saint-Saens, H. de Groot, A. Waignein, J. Strauss idr..

Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 28. december)


... V LETU 2002Pustni sprevod (Trbovlje, 10. februar)


Pomladanski koncert (�portna dvorana Polaj, Trbovlje, 21. april)
   Delavska godba Trbovlje je posvetila koncert mojstru Bojanu Adami�u in obele�itvi 90-letnice njegovega rojstva.

Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Akademija ob dnevu Zveze veteranov vojne za Slovenijo (Delavski dom v Trbovljah, 17. maj)


Promenadni koncert (�e�e, 26. maj)


Promenadni koncert ob otvoritvi prenovljenega letnega kopali��a v Trbovljah (31. maj)


Promenadni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 31. maj)


8. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 1. junij)


Prireditev "Tratata, zdaj igra na�a muzika" (Trbovlje, 1. junij)

   Na promenadnih koncertih in povorki so v okviru te prireditve nastopili Kra�ka pihalna godba Se�ana, Ob�inski pihalni orkester Trebnje, Pihalni orkester Mestne ob�ine Kranj, Pihalni orkester Ricmanje in Delavska godba Trbovlje.


Proslava ob 57-letnici osvoboditve koncentracijskega tabori��a pod Ljubeljem (Podljubelj, 8. junij)


Proslava ob dnevu rudarjev (Delavski dom v Trbovljah, 3. julij)


Proslava ob obletnici ustanovitve prve trboveljske partizanske �ete (Vrhe nad Trbovljami, 13. julij)


Mednarodni rokometni turnir (promenadni koncert, Trbovlje, 16. avgust)


Proslava ob 110-letnici O� Trbovlje (Trbovlje, 3. oktober)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 4. oktober)


Promenadni koncert (�e�e, 6. oktober)


Gostovanje v �paniji (Calella, Iqualada, 10. - 17. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Koncert v po�astitev 90-letnice rojstva Bojana Adami�a v okviru Dneva godbeni�tva v Sloveniji (Velenje, 17. november)

Nastop Delavske godbe Trbovlje v Velenju


Proslava v po�astitev 50-letnice prve Svobode v Trbovljah (promenadni koncert, Dom svobode v Trbovljah, 29. november)


Koncert za Rudis d.d. (zaklju�ena prireditev, Trbovlje, 5. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)
   Program: G. Verdi, A. Aratiunian, J. Offenbach, A. Reed, J. Strauss idr..

Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)


... V LETU 2001Pustni sprevod (Trbovlje, 25. februar)


Koncert za Lions Club (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 18. april)
   Program: G. Rossini, E. Elgar, F. Lehar, M. Schneider, H. Walters idr..

Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 9. maj)


Promenadni koncert v �u�tarjevi koloniji (Trbovlje, 19. maj)


7. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 26. maj)


Promenadni koncert ob ob�inskem prazniku (Trbovlje, 1. junij)


Noh�iht- zabavne prireditve na ulici 1. junija (promenadni koncert, Trbovlje, 2. junij)


Proslava ob 10-letnici obrambe Kuma (Kum, 16. junij)


Gostovanje v Trebnjem (promenadni koncert, 23. junij)


Koncert ob dnevu dr�avnosti (mestni park v Trbovljah, 24. junij)


Proslava ob dnevu dr�avnosti (Mrzlica nad Trbovljami, 25. junij)


Koncert Delavske godbe Trbovlje pred njenim nastopom na 14. svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov na Nizozemskem
              (Delavski dom v Trbovljah, 1. julij)


Promenadni koncert na 2. dnevu Zasav�anov (Vrhe nad Trbovljami, 7. julij)


Nastop na 14. svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov (WMC 2001) v Kerkradeju na Nizozemskem (21. julij)
   Delavska godba Trbovlje na WMC 2001; Foto: M. Perme  Delavska godba Trbovlje na WMC 2001; Foto: M. Perme  Delavska godba Trbovlje na WMC 2001; Foto: M. Perme

   Na 14. svetovnem prvenstvu pihalnih orkestrov, ki se je odvijalo od 28. junija do 22. julija 2001 v Kerkradeju na Nizozemskem, je sodelovalo 64 orkestrov. Le-ti so bili razvr��eni v �tiri kakovostne razrede. Delavska godba Trbovlje je na posebno povabilo organizatorjev prvenstva oziroma WMC fundacije nastopila v najvi�ji, koncertno-umetni�ki skupini. Trboveljski godbeniki so za nastop, na katerem so izvedli naslednje skladbe:

   A. Comitas: A Night on Culbin Sands
   G. Rossini (arr. R. Hermann): Introduction, Theme and Variations for Bb Clarinet and Band; solist: Jo�e Kotar
   P. Hindemith: Symphony in B Flat
   R. Golob: Godba gre v vesolje (stavki: Pot, Planet nedol�nosti, Finale)

   prejeli 90.08 to�k (od sto mo�nih) in s tem osvojili absolutno osmo mesto. Z drugimi besedami, Delavska godba Trbovlje se v tem trenutku lahko pona�a s tem, da je osmi najbolj�i pihalni orkester na svetu.


   Dose�ki pihalnih orkestrov, ki so na prvenstvu nastopili v koncertno-umetni�ki skupini:

�t. to�k
1.
Sociedad Musical "la Artistica", Bu�ol, �panija
96.08
2.
Koninklijke Harmonie Ste C�cile, Eijsden, Nizozemska
95.83
3.
Sinfonisches Blasorchester Bern, Bern, �vica
94.50
4.
Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder, Maastricht, Nizozemska
93.83
5.
Harmonieorkest Harelbeke Vooruit, Harelbeke, Belgija
93.67
6.
Kinki University Band, Osaka, Japonska
92.83
7.
Associazone Musicale Stanislao Silesu, Samassi, Italija
92.33
8.
Delavska godba Trbovlje, Trbovlje, Slovenija
90.08
9.
Pihalni orkester �elezarjev Ravne, Ravne na Koro�kem, Slovenija
90.00
10.
Orchesterverein Hilgen 1912 e.V., Burscheid, Nem�ija
85.92
11.
Banda de la Escuela Municipal 'Manuel de Falla', Alcorcon, �panija
78.67Gostovanje v Aumetzu v Franciji (promenadni koncert, 22. julij)


Gostovanje na Jesenicah (promenadni koncert, 8. september)


Sre�anje Zasav�anov in Savinj�anov na Mrzlici (promenadni koncert, 15. september)


Proslava ob 40-letnici O� Ton�ke �e� (Trbovlje, 4. oktober)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 5. oktober)


Otvoritev prenovljene poslovalnice Po�te Slovenije v Trbovljah (promenadni koncert, 26. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Koncert ob 125-letnici Cementarne Trbovlje (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 6. december)


Podelitev Zlate vrtnice za leto 2001 (promenadni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 7. december)
   Na tej prireditvi je Delavska godba Trbovlje prejela ZLATO VRTNICO 2001.

�olski novoletni koncert (zaklju�ena prireditev, Delavski dom v Trbovljah, 19. december)


Bo�i�no-novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. in 27. december)
   Program: W.A. Mozart, G. Verdi, P.I. �ajkovski, J. Strauss, F. Von Suppe idr..

Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)


... V LETU 2000Pustni sprevod (Trbovlje, 5. marec)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


20. tekmovanje slovenskih godb - koncertna skupina (Kr�ko, 13. maj)

   Delavska godba Trbovlje je na tem tekmovanju za izvedbo skladb (A. den Arend: Andante; R. Golob: Godba gre v vesolje; P. Hindemith: Symphony in B Flat) prejela zlato plaketo s posebno pohvalo in v konkurenci osmih pihalnih orkestrov osvojila absolutno prvo mesto. O njenem nastopu je �asnik Delo (�etrtek, 18. maja 2000) podal naslednjo kritiko: "Trbovelj�ani so z mladim sestavom prikazali najvi�jo zrelost muzikalne produkcije. Imajo svilnato mehak, gibek in niansiran zvok, brezhibno artikulacijo, sijo�o virtuoznost, skladnost muzikalnega valovanja, ki se je zlasti kazala v imenitno pripravljenih prehodih, ter pregledno arhitekturo glasbenega oblikovanja s prepri�ljivimi poudarki."

   Osrednja godbeni�ka prireditev je bila prilo�nost za podelitev leto�nje Gallusove plakete, priznanja za �ivljenjsko delo na podro�ju slovenskega godbeni�tva. Prejel jo je prof. Alojz Zupan, dirigent in umetni�ki vodja Delavske godbe Trbovlje, skoraj natanko ob 50-letnici udejstvovanja, ki je sooblikovalo podobo slovenske glasbene kulture.


Promenadni koncert v Domu upokojencev Franc Salamon (Trbovlje, 19. maj)


Promenadni koncert na ulici Sallaumines (Trbovlje, 27. maj)


6. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 3. junij)


Noh�iht- zabavne prireditve na ulici 1. junija (promenadni koncert, Trbovlje, 3. junij)


Promenadni koncert na Trgu revolucije (Trbovlje, 9. junij)


Promenadni koncert pred Delavskim domom v Trbovljah ob sre�anju stare�in lovskih dru�in (10. junij)


Proslava ob 50. letnici PD Kum (Kum, 17. junij)


3. podro�na revija pihalnih orkestrov Zasavja (Hrastnik, 24. junij)


Tratata, zdaj igra na�a muzika - zabavna prireditev na tr�nici (koncert, Trbovlje, 24. junij)


Proslava ob dnevu dr�avnosti (Mrzlica nad Trbovljami, 25. junij)


Gala koncert za Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (zaklju�ena prireditev, Trbovlje, 1. julij)


Predvolilna konvencija ZLSD (promenadni koncert, Velenje, 15. september)


Otvoritev prenovljene gledali�ke dvorane Delavskega doma v Trbovljah (samostojni ve�erni koncert, 22. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 6. oktober)


Uradna otvoritev �portne dvorane Polaj in prireditev ob 35-letnici Radia Trbovlje (Trbovlje, 20. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 23. in 26. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 29. december)


... V LETU 1999Pustna povorka (Trbovlje, 14. februar)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Noh�iht- zabavne prireditve na ulici 1. junija (promenadni koncert, Trbovlje, 28. maj)


5. dr�avna revija ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 29. maj)


Odkritje spomenika izgnancem (pokopali��e v Trbovljah, 1. junij)


Letni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 1. junij)


Olimpijski tek (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 7. junij)


2. podro�na revija pihalnih orkestrov Zasavja (Litija, 12. junij)


Gala koncert na 3. mednarodnem simpoziju o elektrokatalizi (Grand hotel Emona - Kongresni center, Portoro�, 12. september)

Delavska godba Trbovlje na ECS '99 simpoziju


Proslava ob 100. letnici prve ko�e na Mrzlici (promenadni koncert, Mrzlica nad Trbovljami, 19. september)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 8. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 29. oktober)


Koncert ob 40-letnici Rudisa (zaklju�ena prireditev, Trbovlje, 9. december)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)


... V LETU 1998Delavska godba Trbovlje na Rallyju treh dolin '98Proslava ob dnevu upora proti okupatorju (Delavski dom v Trbovljah, 25. april)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Slavnostni koncert ob 95. obletnici orkestra (Delavski dom v Trbovljah, 16. maj)

   (Spored: �. �edlbauer: Liri�na suita; H. Wood: Mannin Veen; A. P. Borodin: Polovski plesi iz opere Knez Igor; L. Bernstein: A Bernstein Tribute; P. I. �ajkovski: Uvertura 1812)


Delavska godba Trbovlje - 1998


1. podro�na revija pihalnih orkestrov Zasavja (mestni park v Trbovljah, 24. junij)


Dr�avna razstava psov "CAC '98" (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 30. avgust)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 9. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Gostovanje v Ljubljani (samostojni ve�erni koncert, Slovenska filharmonija, 11. november)

   (Spored: G. Rossini: Italijanka v Al�iru, uvertura; R. Sheldon: Vision of Flight; H. Wood: Mannin Veen; L. Bernstein: A Bernstein Tribute; P. I. �ajkovski: Uvertura 1812)


Predvolilno zborovanje ZLSD (promenadni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 18. november)


Prednovoletno sre�anje delavcev in upokojencev Mehanike Trbovlje d.d.
    (promenadni koncert - zaklju�ena prireditev, Dom svobode v Trbovljah, 18. december)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 26. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)


... V LETU 1997Proslava ob dnevu upora proti okupatorju (Delavski dom v Trbovljah, 24. april)


Prvomajsko sre�anje (streli��e na Kipah, Trbovlje, 30. april)


Budnica (Trbovlje, 1. maj)


Sre�anje ma�oretnih skupin Slovenije (promenadni koncert, nogometno igri��e Rudar v Trbovljah, 1. junij)


3. sre�anje godb Logatec �97 (samostojni koncert, Logatec, 21. junij)


Proslava ob prazniku Gasilskega dru�tva �e�e (Katarina nad Trbovljami, 19. julij)


Teden upokojencev (samostojni ve�erni koncert, Delavski dom v Trbovljah, 3. oktober)


Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (pokopali��e v Trbovljah, 30. oktober)


Gostovanje na Jesenicah (samostojni ve�erni koncert, 29. november)


Proslava ob 45. letnici Mehanike Trbovlje d.d. (Dom svobode v Trbovljah, zaklju�ena prireditev, 19. december)


Novoletni koncert (Delavski dom v Trbovljah, 25. december)


Sprevod dedka Mraza (Trbovlje, 30. december)

Delavska godba Trbovlje na Evropskem mesecu kulture Ljubljana 1997:


Evropski mesec kulture Ljubljana '97
Koncert partizanske glasbe (Kulturno-umetni�ki dose�ki v �asu NOB, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 31. maj)


Promenadni koncert (Pre�ernov trg, Ljubljana, 8. junij)


Evropski mesec kulture Ljubljana '97
O orkestru   |  O dirigentu   |  Zasedba orkestra   |  Diskografija   |  Povezave 
WAP   |  DGT-novice   |  Knjiga gostov   |  Prva stran


Za podrobnej�e informacije o nastopih in cenah storitev Delavske godbe Trbovlje
pi�ite na naslov: info@dgt-si.org.


Datum zadnje spremembe: 8. januar 2009.
 

� 1997-2009, Delavska godba Trbovlje. Vse pravice pridr�ane.
Za�etek strani

雪茄网购| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 蒙特雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 帕拉森雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄 | 古巴雪茄品牌 | 古巴雪茄多少钱一只| 推荐一个卖雪茄的网站 | 帕特加斯d4 |

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| Mailchimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| inventory management| warehouse management| Business service| vending| mobile app development| terminal handheld| printer hong kong| | thermal printer| thermal label printer| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| e bike| electric bicycle| electric bikes for adults| electric tricycle| electric trike| folding electric bike| mid drive electric bike| electric fat bike| fat tire electric bike| best electric bike|

地產代理| Hong Kong Office Rental| 租辦公室| office for lease| office leasing| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|