Delavska godba Trbovlje
    The Trbovlje Workers' Band

  


Interne strani


    KUD Delavska godba Trbovlje, Trg svobode 9, SI-1420 Trbovlje, Slovenija
    Tel.: (03) 56 21 686, (040) 303 257, faks: (03) 56 33 806
    Elektronska po�ta: info@dgt-si.org
    Dav�na �tevilka: 14603659, mati�na �tevilka: 5154391
    TRR: 02330-0089493073 (pri NLB d.d., Ljubljana)
    Predsednik dru�tva: Gregor �pajzer, univ. dipl. prav.

    � 1997-2009, Delavska godba Trbovlje.


Logotip Delavske godbe Trbovlje